Wojtek Łuka

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - POKUSA
(olej na płótnie 100 x 150 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - ZATRYBIANIE
(olej na płótnie 220 x 100 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - DRZEWO III
(olej na płótnie 220 x 110 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - OKO OPATRZNOŚCI
(olej na płótnie 100 x 105 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - ODPADANIE
(olej na płótnie 100 x 130 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - OBSESJA
(olej na płótnie 100 x 130 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - CAŁY ŚWIAT
(olej na płótnie 100 x 130 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - BABEL DOMOWY
(olej na płótnie 100 x 105 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - SPRZĄTANIE
(olej na płótnie 70 x 100 cm)

WOJTEK ŁUKA Z CYKLU JABŁKA - ODCHODZENIE
(olej na płótnie 150 x 100 cm)

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka
)

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

http://www.myspace.com/wojtekluka

Profil


Wojciech Łuka - polski artysta grafik, malarz, plastyk. Urodził się 10 marca 1958 roku w Rejowcu Fabrycznym w powiecie chełmskim w województwie lubelskim.

Biografia


Wojciech Łuka dzieciństwo i młodość spędził w mieście Świnoujście, gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące uzyskując Świadectwo Dojrzałości w roku 1977. Następnie studiował na Uniwersytecie Śląskim - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, dalej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Wydział Sztuk Pięknych. Dopiero studia artystyczne z tytułem magistra sztuki ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni wypukłodruku doc. W. Krzywobłockiego i w pracowni projektowania graficznego doc. S. Kluski. W latach 1984-90 był redaktorem graficzny tygodnika "Tak i Nie", a w okresie 1988-91 piastował stanowisko dyrektora artystycznego Wydawnictwa "Jutro". Od roku 1991 do roku 2011 - w tyskim magistracie jako Plastyk Miejski Wydziału Architektury w Tychach. Od 1994 współtwórca i członek kolegium redakcyjnego, a także kierownik Działu Graficznego miesięcznika "Śląsk". Ojciec córki Marty (2000) i dwóch synów: Jakuba (1981), Maksyma (2005).

Twórczość


Wojciech Łuka uprawia twórczość artystyczną w zakresie projektowania graficznego, sztuki użytkowej, grafiki warsztatowej z przewagą wypukłodruków, rysunku, ilustracji książkowej, malarstwa akwarelowego i malarstwa olejnego. Jest autorem wielu nazw i znaków graficznych m.in.: logo Opery Śląskiej, Agencji Promocji i Rozwoju Miasta Tychy, Fabryki Okien, miesięcznika "Śląsk". Jego twórczość jest podzielona na cykle: "Bariery" - grafiki, "Poduszki" - akwarele - 2004-2007, "Sny" - akwarele, "Kuszenie" - oleje - 2005, "Oko Opatrzności", "Jabłka" - malarstwo olejne. Ma na swoim koncie ponad 1800 publikacji w formie ilustracji do prozy i poezji, książek i prasy oraz opraw artystycznych periodyków okazjonalnych. Wojciech Łuka jest również twórcą "Skupu Kultury". Prowadzi w Tychach Szkołę Rysunku i Malarstwa.

Wystawy zbiorowe


X Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, Ogólnopolska Wystawa Sztuki "Arsenal", wystawa w galerii "Fra Angelico" Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach - luty 2000 r - grafiki i rysunki, wystawa w galerii "Fra Angelico" Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach - luty 2006 r - Sny / akwarele i rysunki oraz wystawa w galerii "Na żywo" w Katowicach - styczeń 2011 - Jabłka - wystawa malarstwa.

Wystawy objazdowe


Wojciech Łuka prezentował swoją twórczość artystyczną w ramach wystaw we Francji, USA, Kanadzie i w Niemczech.

Prace w muzeach i zbiorach osób prywatnych i instytucjach


Prace Wojtka Łuki zasilają zbiory Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i zbiory Muzeum Beskidzkiego w Wiśle będącego obecnie oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Stanowią również wspaniałe dopełnienie zbiorów dzieł sztuki w galeriach osób prywatnych i instytucji we Włoszech, Holandii, Niemczech, Japonii, Szwajcarii, Kanadzie i USA.

Nagrody i wyróżnienia


Grafik, malarz, ilustrator Wojciech Łuka za swoją pracę twórczą w 1985 roku uzyskał stypendium ministra kultury i sztuki i nagrodę im. J. Gielniaka. Natomiast w 2007 wyróżniono go Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Województwa Śląskiego" nadaną przez Marszałka Województwa. Rok 2010 przyniósł artyście Złotą Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej" i Złotą Odznakę honorową "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Mapa dojazdu
 Kontakt:
Wojciech Łuka
43-10 Tychy, ul Rolna 24
tel kom. 601530899
 
Henryk Jan Dominiak
Copyright © 2011. All rights reserved