Grażyna Dominiak

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Grażyna Dominiak
 

Podsumowanie zawodowe Grażyny Dominiak


Grażyna Dominiak może poszczycić się ciekawymi osiągnięciami zawodowymi

Na ich szczególną uwagę zasługują:

 • Uzyskanie Dyplomu w uznaniu za najlepsze rezultaty w dystrybucji produktów Bancassurance w 2006 roku od PKO Bank Polski S.A. oraz Biura Bancassurance PZU S.A.- Warszawa, styczeń 2007 r.
 • Otrzymanie zaproszenia na II Konwent Sprzedawców PKO Banku Polskiego S.A. wręczonego przez Sekretariat Wiceprezesa Zarządu Banku.
 • Gratulacje wejścia do Grona Najlepszych Sprzedawców - 10 listopada 2010 roku.
 • Udział w II Konwencie Sprzedawców PKO Banku Polskiego S.A. w dniach 24-26 listopada 2010 r. w Hotelu Ossa Congress & SPA


Certyfikaty


Grażyna Dominiak może pochwalić się posiadaniem następujących certyfikatów.

 • MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW
  Zaświadczenie o ukończeniu cyklu szkoleniowego Pani Grażyna Dominiak ukończyła cykl szkoleniowy "Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych" zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach. Program nauczania obejmował 72 godziny dydaktyczne.
  Nr 1345/98 Katowice, dnia 23.07.98 r.

 • MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW
  Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium "Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Sesja I" zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach w okresie od dnia 15.06.1998 r. do dnia 19.06.1998 r.
  Nr 1289/98 Katowice, dnia 19.06.1998 r.

 • MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI i FINANSÓW
  Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium "Pogłębiona analiza zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych Sesja II" zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach w okresie od dnia 20.07.1998 r. do dnia 24.07.1998 r.
  Nr 1345/98 Katowice, dnia 24.07.1998 r.

 • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PANSTWOWY
  Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium "Prawne zabezpieczenie spłaty kredytów i egzekucja należności z tych zabezpieczeń" zorganizowanym przez Oddział Regionalny w Katowicach w okresie od dnia 03.06.1998 r. do dnia 05.06.1998 r.
  Nr 21/2/98

 • Korporacja ROMANISZYN Ośrodek Doskonalenia Kadr Bankowości i Zarządzania, 64-920 Piła
  Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium Pani Grażyna Dominiak uczestniczyła w seminarium "Marketing bankowy" zorganizowany przez PKO BP Oddział Regionalny w Katowicach w okresie od dnia 12.11.1996 r. do dnia 14.11.1996 r.
  Nr 3848/96 Krynica dnia 14.11.1996 r.

 • Biuro Doradztwa i Szkolenia SYNERGIA 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 17 m. 153
  Pani Grażyna Dominiak ukończyła w dniu 23.10.96 3-dniowe seminarium "Skuteczne negocjacje". Program seminarium obejmował następujące zagadnienia: wprowadzenie do psychologii porozumiewania się, nowoczesna strategia negocjacji, style negocjacji, techniki negocjacji, doskonalenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu skutecznych negocjacji, język ciała, dobre obyczaje w negocjacjach.
  Zaświadczenie wydano na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty nr 154/K/93


Mapa dojazdu
 Kontakt:
Grażyna Dominiak
43-10 Tychy,ul. Żwakowska 8/66
grazyna.dominiak@hotmail.com
tel. +48 662 453 795
 
Henryk Jan Dominiak
Copyright © 2011. All rights reserved